Individuálne produkty

Na požiadanie radi vypracujeme kreatívne individuálne návrhy reklamných produktov, ktoré majú posilniť identitu značky v danom segmente trhu. V tomto prípade je dôležité, akú funkciu majú predmety pri firemnej komunikácii plniť. K každom prípade sa jedná o exkluzívne nápady, ktoré vytvára náš kreatívny team. Na základe vzájomnej komunikácie s klientom vzniká definitívne riešenie a forma prezentu. Najčastejšími požiadavkami je vysoká miera originality, čo najužšie spojenie výslednej formy predmetu s produktom firmy, vysoká úžitková hodnota spojená s dlhodobým používaním u cieľovej osoby. K tomuto pristupuje prestíž firmy, ktorá si môže dovoliť individuálne riešenie reklamných predmetov a jednoznačné diverzifikovanie a vymedzenie svojho produktového portfólia voči konkurencii. Často krát je tento proces spojený s uvedeným nového produktu na trh.

Nezáväzný dopyt