Luxusné darčeky

luxusné darčeky mibona - pero

Luxusné darčeky, alebo manažérske darčeky patria neodmysliteľne k hodnotnej forme poďakovania za existujúcu spoluprácu našim vybraným TOP zákazníkom. Načasovanie býva často ku koncu roku, ale aj pri dosiahnutí zadefinovaného cieľa, často obratu, výročí spolupráce, ako aj osobný sviatok klienta. Ďalším využitím manažérskych darčekov je získanie pozornosti pri potenciálnych klientoch a zákazkách. Často sa luxusné darčeky dávajú interne v spoločnosti pri ocenení vlastným zamestnancom za dosiahnuté výsledky, životné jubileá, dlhoročnú lojalitu, a pod. Výročie založenia firmy býva vhodnou príležitosťou pre odmenu dlhoročných externých partnerov, ako aj interných spolupracovníkoch vo forme hodnotného darčeka s decentným brandingom.

Kompletný katalóg luxusných darčekov Mibona