Úspěšný nový rok 2012

Všem našim obchodním partnerům i přátelům děkujeme za spolupráci a společné úspěchy v minulém roce a přejeme v roce 2012 jen samou spokojenost, pevné zdraví, dostatek energie pro všechny plány a dosažení vytyčených cílů.

Team Mibona

Všetkým našim obchodným partnerom a priateľom ďakujeme za spoluprácu a spoločné úspechy v minulom roku a prajeme do roku 2012 len samú spokojenosť, pevné zdravie, dostatok energie pre všetky plány a dosiahnutie výtýčených cieľov. Team Mibona