O nás

Cieľom spoločnosti Mibona Group, s.r.o. je poskytovanie efektívneho marketingového outsourcingu firmám, ktoré chcú podporiť obchodné a marketingové oddelenie externou spoluprácou. Týmto si zabezpečia kontakt s najnovšími trendmi v oblasti obchodu, komunikácie, Public Relations, reklamy a všetkých podporných marketingových aktivít na trhu. Pre nás je jediným merítkom úspešnosti spolupráce zvýšenie Vášho odbytu a následný zisk.

Reklamou chápeme jednu časť kompletného marketingu vyjadreného 5P a to je Promotion. Pre klienta tu premieňame navrhnutú stratégiu na konkrétny komplex aktivít od návrhu komunikačnej kampane, štýlu, vizuálu, médií až po samotný nákup. Vieme kampaň doplniť o podporné aktivity typu roadshow, cityweeks, meetpoint, prezentácie v showrooms, eventy. Vhodne doplňujeme aktivity pre V.I.P. zákazníkov, firemnými darčekovými predmetmi.

V oblasti Consultingu na základe zákazníkom definovaného cieľa vytvárame stratégie, navrhujeme formy implementácie v praxi na dosiahnutie zámerov a vyhodnocujeme všetky s tým spojené príležitosti a riziká. Motivujeme obchodné teamy, vypracovávame obchodné modely, navrhujeme stratégie na penetráciu trhu, expanzie a pod.

V službách sa zameriavame na realizáciu navrhnutých stratégií v rôznych formách pre konkrétne trhové prostredie daného štátu, regiónu, mesta a pod. Vieme nakúpiť služby výhodnejšie vďaka celoročným zmluvám, objemom a bonusom našich mediálnych partnerov a spolupracujúcich firiem. Zastupujeme tlačiarne, výrobcov reklamných predmetov apod.