Reklama

Cieľom našich reklamných kampaní je zvýšenie odbytu produktov klienta. Vychádzame z našich skúseností a vieme doporučit neotrelý spôsob propagácie a reklamných stratégií. Nápad je len začiatok, my ho aj realizujeme! Je to náš každodenný biznis. Neustále monitorujeme trh a zaisťujeme našim klientom výhodné podmienky a ceny reklamných kampaní.

Nejde len o to, aby jedna reklamná kampaň bola úspešná. Dôležité je, ako vníma Váš produkt zákazník. Spojením správnych prostriedkov vzniká postupne obraz v hlavách zákazníkov o tom, kto ste. Ide o dlhodobú kontinuálnu komunikáciu a nielen o jeden pokus.

V súčasnosti realizujeme optimalizáciu webových stránok klientov so zameraním na ranking web-u, kľúčové slová, nákup PPC kampaní, bannerov, podpora direct mailingom.

Úspešnosť reklamnej kampane vyhodnocujeme a porovnávame so zadaným cieľom.