Reklamné predmety

Najčastejšou funkciou reklamných predmetov je zviditeľnenie a podpora značky/produktu/spoločnosti na trhu a u klientov, prípadne zaujať potenciálnych zákazníkov, alebo sú súčasťou firemných kampaní. Pri určitej cenovej hladine sú aj poďakovaním klientom. Vybraný predmet musíme do určitej miery prispôsobiť cieľovej osobe, ktorej je určený, a zároveň reprezentuje našu spoločnosť resp. produkt po stránke image, prestíže a zaradenia sa na pomyslenú pozíciu v rámci segmentu a konkurencie na trhu. Reklamné predmety akceptujú do istej miery zvyklosti na danom trhu, hoci originalita samotného predmetu je jednou z prvých atribútov pri výbere. V tejto časti nášho e-shopu nájdete jednak klasické odskúšané produkty, ktoré dvakrát ročne doplňujeme o novinky do našej kolekcie, ktoré zodpovedajú aktuálnym trendom v tomto segmente reklamy. Na všetky reklamné predmety ponúkame firemný branding, od návrhu až po realizáciu vhodnou technológiou.

Reklamné predmety – Eshop Mibona